Zamyslenia

zamyslenia-obalka-eshopZamyslenia Curta A. Westmana pozývajú k prehĺbeniu osobného duchovného života. Pozývajú do hĺbky, k dôvere, k pokoju a k odvahe kráčať novou cestou.

KÚPIŤ:

  • e-kniha6,00€

    (vypredané, pripravujeme dotlač)

Prečítajte si ukážku z knihy:

Každý máme niečo, „čo je za mnou“. Veci,na ktoré by sme najradšej zabudli. Veci, kde sme zlyhali. Veci, ktoré sme nemali povedať alebo spraviť, ale ktoré sme, žiaľ, povedali a spravili. Čím temnejšie je to, čo sme povedali alebospravili, tým ťažšie je na to zabudnúť. Takveľmi by sme to chceli dať za seba! Ale takľahko sa to vždy vynára! Pavol na to hovorí: „Niežeby som už dosiahol,alebo bol už dokonalý, ale snažím sa,či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristusuchvátil.“ F 3:12 

Pavol si uvedomoval, že nie je dokonalý, ale to mu nebránilo za dokonalosťou bežať. Chceuchvátiť, lebo ho už uchvátil Kristus a v tejto súvislosti hovorí: „Bratia, ja si nemyslím, že  som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“ F 3:13-14

Ako môže Pavol zabudnúť na to, čo je za ním? On, ktorý podporoval kameňovanie Štefana? On, ktorý prenasledoval Ježišových učeníkov! Ako môže položiť toto všetko za seba?

Pavol hovorí, že je to preto, lebo jeho samého už uchvátil sám Kristus. To znamená, že všetok Pavlov hriech a pád, všetky zlyhania a zlé skutky vyznal Bohu a Boh ich odpustil. Všetko prikryla krv Baránka. Zahladila vinu, zlyhanie, hriech. Takto je to aj v mojom živote. Mojou nádejou a najväčším potešením je dokonané dielo Ježiša Krista. Pravda o tom, že Ježiš prišiel, aby zmieril všetky hriechy sveta, platí aj pre mňa. Aká skutočnosť! Boží Syn vytrpel smrť za moje hriechy a vstal na moje ospravedlnenie, a to spôsobuje, že aj ja môžem zabudnúť na to, čo je za mnou a snažiť sa o to, čo je predo mnou.Potrebujem Ježiša každý deň a každú chvíľu.Potrebujem Jeho zmŕtvychvstanie! PotrebujemJehoslovokaždýdeň.Apotrebujem,abymito Boží Duch zjavoval každý deň nanovo.Aby to nebola teória, ale život dávajúceevanjelium.Sú aj ľudia, ktorí to, čo leží za nimi, v sebe potlačili do úzadia. Lebo za každú cenu chcúzabudnúť. Ale keď to nevyznajú Bohu, tak nato Boh nezabudol. A to, čo Bohu nevyznajú,to im ani neodpustí. Skôr alebo neskôr nás to dobehne. Pavlov nový život sa dá zhrnúť niekoľkýmislovami: „Ale jedno robím: zabúdam na to,čo je za mnou...“ Nehrabe sa v svojej minulosti.Nedovolí starým chybám, aby mu bránili v odvahe kráčať ďalej. Je uchvátený Kristom. Koncentruje svoje myšlienky, svoje city, svoju silu, všetok svoj život na jednu vec: „... snažím sa o to, čo je predo mnou...“ Viera v Ježiša, zachraňujúca viera, je  viera, ktorá nás dáva do pohybu. Máš niečo, čo chceš položiť za seba? Toto je cesta! Vyznaj svoje hriechy Bohu! Potom Mu ďakuj, že všetky tvoje hriechy prikryla krv Baránka. Vyznaj všetko Bohu a nedovoľ, aby niečo stálo medzi tebou a Ním. Vtedy jediná vec, ktorá bude stáť medzi tebou a tvojím Bohom, bude krv Baránka, ktorá ťa očisťuje od všetkého tvojho hriechu a viny.

„Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda.Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý,abynámodpustilhriechyaočistilnásodvšetkejneprávosti.“1J 1:8-9

A tak môžeš s Pavlom povedať: „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou,a snažím sa o to, čo je predo mnou.“ Lebona hriešnika, ktorý vyznal a ktorý nanovostojí, čakajú v budúcnosti pekné veci. Večnépožehnanie a blahoslavenstvo. Tak zabudni na to, čo je za tebou, lebo Bohna to zabudol!„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána JežišaKrista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému,nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase.“ 1Pt 1:3-5

 Snaž sa o to, čo je pred tebou!

 

 

 

logoEVS-01

Prešov // Hlavná 137 // 0911 784 800

Bratislava // Legionárska 4 // 0911 798 800

IČO: 30806178 // DIČ: 2020799363

Nájdete nás aj na: