Tak toto je Boh?

totojeboh „Väčšina otázok, ktoré o Bohu dostávam, sa netýka ani tak Boha samotného a Jeho existencie ako Jeho charakteru,“ vysvetľuje Michael Ots. „Aký je to Boh? Ako môže byť dobrý, keď schvaľuje vojny, dopúšťa utrpenie, obmedzuje našu sexualitu, trestá svojho vlastného Syna a ľudí na základe ich viery a presvedčenia posiela do pekla?“
Táto kniha vznikla na základe série prednášok, ktoré sa konali počas obeda pre nekresťanov. Jej autor počas týchto prednášok dostával ďalšie otázky, ktoré posúvali diskusiu dopredu. Toto je pokus o skutočné a úprimné odpovede na otázky, ktoré sú často veľmi zložité.

KÚPIŤ:

  • kniha9,00€
  • e-kniha8,00€

Ukážka z knihy:

Ako tínedžer v chlapčenskej škole som zistil, že veľa ľudí považuje myšlienku Boha za smiešnu a zväzujúcu. Mal som pred sebou možnosť voľby. Mohol som každý názor ignorovať a naďalej veriť rovnako ako dovtedy. Tiež som ale mohol ich argumentom čeliť a dôkladne sa na ne pozrieť. Majú pravdu?
Napokon som si zvolil to druhé. Ak kresťanstvo predstavuje verejnú vieru a nie len osobnú skúsenosť, potom musí byť schopné čeliť rozumným argumentom a diskusii. Tak som spolu s ďalšími dvomi kresťanmi v škole zorganizoval akciu s názvom „Ugriluj kresťana“, čo bol čas otázok a odpovedí počas obedňajšej prestávky, kde mohol hocikto prísť a klásť otázky o Bohu, ktoré ho zaujímali. Na pomoc sme si pozvali člena nášho miestneho zboru, ktorý mal prísť a na položené otázky odpovedať.
Aby sme túto akciu spropagovali, oblepili sme celú školu plagátmi a v ten deň sa zdalo, že všetci hovoria iba o tom. Vošli sme do miestnosti a zistili, že je už plná. Napätie sa stupňovalo. Vzduchom lietali banánové šupky a napoly zjedené sendviče. Niektorí žiaci fajčili vzadu pri oknách. Bol som nervózny. Nevedel som si predstaviť, ako si jeden farmár z miestneho zboru poradí s otázkami šesťdesiatich nahnevaných študentov.
Či mala nasledujúca hodina na niekoho v tej miestnosti dlhotrvajúci efekt, to neviem. Avšak dojem, ktorý zanechala vo mne, bol hlboký. Ako som tak počúval odpovede na jednotlivé otázky, zrazu som si niečo uvedomil. V čo som vždy veril, že je pravda, pravda je.
Obstálo to pred všetkými námietkami. Na všetky tie obvinenia existovali odpovede a tie odpovede boli dobré. Od tej udalosti cez obedňajšiu prestávku sa vždy, keď mi ľudia kladú otázky, pokúšam zaujať rovnaký postoj. Chcem o nich poctivo premýšľať a nájsť tie najlepšie odpovede z Biblie. Presne o to som sa pokúsil aj na stránkach tejto knihy. Samozrejme, odpovede, ktoré ponúkam v tejto knihe, nepredstavujú vyčerpávajúci rozbor jednotlivej problematiky (dúfam teda, že vás ani neunavia). Ku každej kapitole preto v závere ponúkam zoznam doplnkového čítania pre prípad, že by ste si chceli danú problematiku naštudovať trochu detailnejšie. 

Mnohí keď vidia kresťanov si povedia, tak toto je kresťanstvo? Toto nechcem.
Rozumiem im.
Predstavte si, že by sa skupina mojich kamarátov rozhodla založiť kapelu Queen Revival. Majú vášeň aj chuť hrať piesne skupiny Queen, ale je tu jeden problém. Nevedia hrať ani spievať! Avšak, ignorujúc rady všetkých naokolo, si idú za svojím cieľom a na svoje prvé vystúpenie si prenajmú miestnu krčmu. Našťastie, väčšina ľudí je dosť múdra a tomu miestu sa v ten večer vyhne, ale nie každý. Náhodou sa tam ocitne skupina mongolských študentov, ktorí sú v tom meste na trojtýždňovom výmennom pobyte na miestnej univerzite. Keďže nemajú čo robiť a nevedia nič o skupine Queen ani o schopnostiach mojich priateľov, nasmerujú si to do krčmy Pig and Whistle, aby zistili viac. Ich zážitok nie je príjemný. Asi po piatich minútach rýchlo nájdu východ a náhlia sa z toho miesta tak ďaleko, ako je to možné. Jeden z nich, ktorému ešte stále hučí v ušiach to najhoršie prevedenie „Bohemian Rapsody“, povie: „Queen bola tá najhoršia kapela na svete. Už o nich nikdy viac nechcem počuť.“
Asi chápeme, prečo sa takto cítia. Neznamená to však, že prišli k správnemu záveru. Skutočnosť, že zažili veľmi zlú interpretáciu slávnej piesne od veľkej skupiny, ich úplne odradila od toho, aby si ju ešte niekedy čo i len vypočuli. Nanešťastie, to isté sa dá povedať aj o dojme mnohých ľudí z kresťanstva. Odpudení zlými reprezentantmi Ježiša Krista si už nemajú záujem nájsť čas, aby sa pozreli na kresťanstvo ako také.
Je smutné, že v histórii máme veľa príkladov, keď ľudia vyznávali meno Krista, ale konali v úplnom protiklade s Jeho príkladom.

Ďalšiu ukážku z knihy si môžete prečítať v jednom z našich starších informačnýh listov.

Citáty z knihy

Ako môže byť Boh dobrý, keď schvaľuje vojnu, dopustí utrpenie, potláča ľudskú sexualitu, trestá vlastného Syna a ľudí si vyberá na základe viery a odsudzuje ich do pekla?
„Keby si bol Boh a chcel by si ukončiť všetko zlo a trápenie tohto sveta, koho by si sa zbavil ako prvého?“
Práve preto, že Boh je dobrý, milujúci a spravodlivý, peklo existuje.

 

 

 

logoEVS-01

Prešov // Hlavná 137 // 0911 784 800

Bratislava // Legionárska 4 // 0911 798 800

IČO: 30806178 // DIČ: 2020799363

Nájdete nás aj na: