Róm nad zlato

romnadzlatoweb

Životopis známeho rómskeho evanjelizátora Gispyho Smitha. Narodil sa v Anglicku, v Eppinskom lese, v rómskej kočujúcej rodine. Aj bež možnosti riadneho vzdelania sa v Božej moci stal jeho život požehnaním pre mnohé národy, pre státisíce jednotlivcov. Šíril dobré zvesti o Pánovi Ježišovi, ktorý dáva život a v čase prvej svetovej vojny znášal útrapy medzi vojakmi, aby im mohol zvestovať evanjelium. Pôsobil v rodnej Británii, neskoršie v Austrálii, Kanade, na Novom Zélande, v Južnej Afrike a v Spojených štátoch amerických, kde ho vždy vrúcne vítali.
Gipsy Smith bol priekopníkom evanjelizačných kampaní, bol jedným z prvých kresťanských rozhlasových evanjelizátorov, bol výborným spevákom duchovných piesní. Nadovšetko bol radostným kresťanom a túto radosť vedel rozdávať svojim poslucháčom. 

David Lazell dokázal i pri množstve biografických a historických údajov z čias života Gipsyho Smitha opísať živo, sviežo a výrazne tohto vzácneho Božieho muža i okolnosti, za ktorých žil a pôsobil. Autor je novinárom so špeciálnym záujmom o život a kultúru Rómov.

KÚPIŤ:

  • kniha3,40€

Prečítajte si ukážku z knihy:

Misie v Paríži

     Vo Francúzsku, najmä v Paríži, mali rómske komunity dlhý čas svoju tradíciu. Paríž bol tiež veľkou nádejou pre umelcov a hudobníkov. Za to, že Gipsy kázal viac z javiska v divadle ako z kazateľnice v kostole, môže Rada, ktorá chcela osloviť čo najväčšie množstvo ľudí. Avšak našli sa aj ľudia, ktorí ho považovali len za nejakého zabávača, presne podľa šablóny – cigáň, rovná sa spevák a muzikant. 
     Zo začiatku chodili Gipsyho počúvať ľudia, ktorí hovorili anglicky. Evanjelizácia v Paríži sa teda zamerala najmä na anglickú komunitu. Divadelné ďalekohľady, ktoré boli na každom sedadle bežne k dispozícii, boli v oveľa väčšej permanencii, keď Gipsy kľačal na pódiu pri malom stolíku a vrúcne sa modlil. Ako sa mal človek prihovoriť takému kozmopolitnému spoločenstvu, takému sofistikovanému publiku? Po zaspievaní piesne Gipsy viedol s ľuďmi z obecenstva rozhovory “zo srdca do srdca” a vysvetľoval im, že je len človek, ktorý verí, že Božia moc je tu pre každého a že môže zmeniť život každého človeka, ak si to človek úprimne želá. 
     Jeho jednoduché svedectvo o Božej milosti bolo stručné a výstižné. Po ňom nasledovala výzva pre ľudí zo zhromaždenia, ktorí cítia potrebu pomodliť sa, aby prišli k nemu a pripojili sa k jeho horlivej modlitbe. Vstali asi dve tretiny z prítomných ľudí. Neboli tu žiadne vyhradené priestory pre “hľadajúcich”. Organizátori podujatia sa obávali, žeby mohli pôsobiť ako nejaké spovednice. Uvedomte si, že toto sa odohrávalo pred viac ako sto rokmi; dnes už na evanjelizačné kampane hľadíme inak. Vtedy dokázali prekonať nejednu sociálnu či kultúrnu bariéru, ktorej čelil Gipsy a jeho súčasníci. Farár Thomas Law zabezpečil kartičky, na ktorých bolo jednoducho a jasne napísané: “Verím v Ježiša Krista, že je jediným Spasiteľom hriešnikov a prijímam Ho tu a teraz ako svojho Pána a Spasiteľa. Zaväzujem sa, že Ho z Jeho milosti budem milovať a nasledovať.” Ak sa niekto rozhodol nasledovať Ježiša, bola tam vyčlenená jedna miestnosť a tam mohli ľudia nechať na seba kontakt – svoj podpis, adresu, svoje cirkevné spoločenstvo. Prvý večer sa vyzbieralo asi stopäťdesiat kartičiek. 
     Po úvodných zhromaždeniach prepustila anglicky hovoriaca komunita miesto tým, ktorí hovorili len jedným jazykom – svojou rodnou francúzštinou. Je to dôkazom, že Gipsy získal veľmi dobrú povesť chýrmi, ktoré sa o ňom šírili. Mal prideleného tlmočníka, avšak tento, inak veľmi pohotový človek, takmer vôbec nebol schopný sledovať Gipsyho plynulý prúd reči. Gipsy nehovoril bežnou angličtinou. Keď to tlmočník nakoniec úplne vzdal, Gipsy, ako neskôr povedal, “v obrovských mukách” položil svojim poslucháčom otázku: “Milujete Ježiša?” V tom momente ľudia súhlasne zaburácali a mnohí z nich povstali. Tá otázka: “Milujete Ježiša?” bola jeho najkratšou kázňou v živote. 

 

 

 

logoEVS-01

Prešov // Hlavná 137 // 0911 784 800

Bratislava // Legionárska 4 // 0911 798 800

IČO: 30806178 // DIČ: 2020799363

Nájdete nás aj na: